Box OBC-Proxy là một những công cụ tạo proxy từ cáp quang và USB 3G-4G tại Việt Nam. Công cụ giúp bạn tạo nhiều đường kết nối mạng với những ip khách nhau, có thể đổi ip linh động để giúp bạn thay đổi ip public dễ dàng.