Đây là một bài viết so sánh cơ bản giữa 2 trình duyệt chống phát hiện vân tay Multilogin và Gologin. Hãy cùng chúng tôi tham khảo sử khác biệt giữa 2 trình duyệt này nhé.