Proxy là một công cụ quan trọng trong việc bảo vệ quyền riêng tư và đảm bảo an toàn trực tuyến, vậy để làm MMO nên sử dụng loại proxy nào