Gologin Antidetect browser là một trong những trình duyệt ẩn danh, có thể tạo nhiều thông số vân tay, hoặc nói các khác có thể tạo thông tin trình duyệt giả giúp bạn có thể tạo ra nhiều trình duyệt có thông số khác nhau trên cùng một máy tính.